Studia licencjackie i magisterskie

Oferta na rok akademicki 2023/2024

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy:
telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

  • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

Administracja

studia pierwszego stopnia

Administracja rządowa i samorządowa

Administracja rządowa i samorządowa

Administracja celno - skarbowa

Administracja celno – skarbowa

Bezpieczeństwo narodowe

studia pierwszego stopnia

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi

Zarządzanie obronnością państwa

Zarządzanie obronnością państwa

Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi

Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi

Bezpieczeństwo narodowe

studia drugiego stopnia

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

 Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS)

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Cyberbezpieczeństwo

 Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie

studia pierwszego stopnia

Zarządzanie w biznesie i administracji

Zarządzanie w biznesie i administracji

Przywództwo i zasobami ludzkimi

Przywództwo i zasobami ludzkimi

Politologia

studia pierwszego stopnia

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Politologia

studia drugiego stopnia

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Polityka bezpieczeństwa państwa

Polityka bezpieczeństwa państwa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite studia magisterskie

Pedagogika 

studia pierwszego i drugiego stopnia