Studia licencjackie i magisterskie

Oferta na rok akademicki 2023/2024

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy:
telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

  • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

Prawo

Jednolite magisterskie

Prawo międzynarodowe
Prawo Unii Europejskiej
Prawo pracy
Studium Prawa Amerykańskiego

Pedagogika

Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Doradztwo zawodowe i personalne

Pedagogika

magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Doradztwo zawodowe i personalne