Studia licencjackie i magisterskie

Oferta na rok akademicki 2023/2024

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy:
telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

  • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna

Jednolite magisterskie

Resocjalizacja z socjoterapią
Surdopedagogika
Spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Tyflopedagogika

Pedagogika

Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Resocjalizacja z socjoterapią

Pedagogika

Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Doradztwo zawodowe i personalne

Administracja

Licencjackie

Administracja skarbowa
Administracja bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych
Administracja publiczna

Administracja

Magisterskie

Ochrona danych osobowych
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna

Praca socjalna

Licencjackie

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej