Studiuj z nami

Oferta na rok akademicki 2023/2024

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

zobacz pełną ofertę 

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

zobacz pełną ofertę

SZKOLENIE

SZKOLENIA

zobacz pełną ofertę

NOWY KIERUNEK – PSYCHOLOGIA 

Szanowni Państwo
Informujemy, że w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie powstał nowy kierunek PSYCHOLOGIA 
Przesyłam Państwu szczegóły dotyczące tego kierunku. 
Zachęcam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji

Wyższa Szkoła Nauk pedagogicznych w Warszawie od nowego roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna rekrutację na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA w specjalnościach do wyboru:

 • Psychologia kliniczna z psychoterapią,
 • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka,
 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia dzieci i młodzieży.

Uwaga! Oferta specjalna

Nauczyciele oraz absolwenci studiów z tytułem magistra lub licencjata w szczególności po kierunkach: pedagogika, socjologia, resocjalizacja i pokrewne oraz nauk o zdrowiu – mogą rozpocząć studia pięcioletnie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów oraz przeniesienia części osiągnieć z poprzednich studiów( na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przedmiotów/indeksem), dzięki zaliczeniu efektów uczenia się w czasie krótszym niż pięcioletnim 

DOFINANSOWANIE

Wysokość czesnego za semestr wynosi 2 500 zł. Studenci, którzy podpiszą umowę do 30 października 2023r. mogą skorzystać z dofinasowania w postaci bonu edukacyjnego w kwocie 100 zł (jednorazowo).

Opis

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego umysłu, zachowania i procesów poznawczych. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych, w celu lepszego zrozumienia człowieka oraz jego reakcji na różne bodźce i sytuacje.

Głównym celem psychologii jest odkrywanie i wyjaśnianie różnych aspektów ludzkiego zachowania, takich jak myślenie, emocje, motywacje, uczenie się, rozwój osobisty, funkcjonowanie społeczne oraz zdrowie psychiczne. Psychologia opiera się na naukowych metodach badawczych, co pozwala na uzyskanie rzetelnych i powtarzalnych wyników, co z kolei pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie teorii.

Kierunek psychologia jest niezwykle wszechstronny i pozwala na wybór różnych specjalizacji, takich jak psychologia kliniczna, psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia poznawcza, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacyjna czy psychologia zdrowia. Każda z tych specjalizacji koncentruje się na innym obszarze ludzkiego życia i zachowania.

Studia na kierunku psychologia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Studenci uczą się o różnych teoriach psychologicznych, historycznych kontekstach i metodach badawczych. Mają również możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego, np. poprzez praktyki w placówkach terapeutycznych, badawczych lub instytucjach społecznych.

Psychologia ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak zdrowie, edukacja, biznes, sport, media, marketing i wiele innych. Psycholodzy mogą pracować jako terapeuci, doradcy, badacze, trenerzy, konsultanci, nauczyciele czy w ramach pracy socjalnej.

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy: telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

 • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy:
telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

 • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy:
telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

 • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna