Studia podyplomowe

Oferta na rok akademicki 2023/2024

Studia podyplomowe

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Lublin ul. Królewska 15

Chełm, ul. Partyzantów 8 (przeniesione z Szymanowskiego 4)

Więcej informacji oraz zapisy: telefon: 730 864 291

e-mail:

podyplomowe.chelm@gmail.com

studiowanie.lublin@gmail.com

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście, pocztą lub elektronicznie wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Dokumenty:

  • kwestionariusz do pobrania

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł Eduker Ośrodek Wsparcia i Promocji Edukacji
87 1240 1503 1111 0011 2024 8639 Tytuł: Imię i nazwisko -opłata rekrutacyjna

Kierunki pedagogiczne

Psychoterapia

Psychoterapia

4-letnie kwalifikacyjne studia podyplomowe
w zakresie Psychoterapii

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Biologia w szkole

Biologia w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Biznes i zarządzanie

Biznes i zarządzanie

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole
Chemia w szkole

Chemia w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski

Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. angielski

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki

Dydaktyka i metodyka języka obcego – j. niemiecki

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Geografia w szkole

Geografia w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Fizyka w szkole

Fizyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Historia w szkole

Historia w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Informatyka z programowaniem w szkole

Informatyka z programowaniem w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

3 semestry , cena za semestr 1500 zł

Język polski w szkole

Język polski w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Logistyka w szkole

Logistyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Logopedia ogólna

Logopedia ogólna

3 semestry , cena za semestr 1300 zł

Logopedia kliniczna*

Logopedia kliniczna*

4 semestry , cena za semestr 1300 zł

Matematyka w szkole

Matematyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

2 semestry , cena za semestr 1200 zł

Muzyka w szkole

Muzyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

3 semestry , cena za semestr 1300 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Profilaktyka i terapia uzależnień

Profilaktyka i terapia uzależnień

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Przyroda w szkole

Przyroda w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Socjoterapia

Socjoterapia

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Technika w szkole

Technika w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Terapia rodzin

Terapia rodzin

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Trener umiejętności społecznych

Trener umiejętności społecznych

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Trener w oświacie

Trener w oświacie

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski

Wczesne nauczanie języków obcych – język angielski

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki

Wczesne nauczanie języków obcych – język niemiecki

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 semestry , cena za semestr 1200 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Wychowanie fizyczne w szkole

Wychowanie fizyczne w szkole

3 semestry , cena za semestr 1100 zł

Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Kierunki administracyjne

Administracja publiczna

Administracja publiczna

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Kierunki pozostałe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Logistyka

Logistyka

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Rolnictwo

Rolnictwo

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie w biznesie

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

2 semestry , cena za semestr 1250 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

2 semestry , cena za semestr 1250 zł